HOME/ PROGRAMMA

Het lidmaatschap van de vereniging kost € 65,-* per jaar (2011). Leden van de vereniging ontvangen gratis WoodbrookersBerichten en krijgen 10% korting op de cursussen in het Landgoedhotel Woodbrooke. Het rekeningnummer is NL57 INGB 0000 9300 00.

U kunt ook donateur worden. Als donateur ontvangt u WoodbrookersBerichten, en wordt u via e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten in het Landgoedhotel Woodbrooke. Een donateur betaalt € 35,-. Meer mag ook!

Het bankrekeningnummer van Vereniging Woodbrookers
is NL57 INGB 0000 9300 00.

Heeft u interesse in de activiteiten, dan kan dat via e-mail. Graag uw naam en e-mailadres mailen aan adm@woodbrookers.nl. Wij houden u graag op de hoogte.

Voor meer informatie over het lidmaatschap en het donateurschap van de Vereniging Woodbrookers Barchem kunt u terecht bij Marijke Sondorp.
T 0341-353717
E adm@woodbrookers.nl