HOME/PROGRAMMA

De Vereniging Woodbrookers Barchem bestaat uit leden met uiteenlopende levensopvattingen die zich verbonden voelen door de doelstelling van de vereniging: ‘Door onderlinge ontmoeting in een geest van openheid, religieuze verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid, bij te dragen aan persoonlijke verdieping en bezinning op de maatschappelijke verantwoordelijkheid.’ (art. 2 van de statuten van de vereniging)

De leden voelen zich betrokken bij vraagstukken van wereld en samenleving en willen samen met anderen zoeken naar datgene wat het leven zin geeft. De vereniging geeft tweemaal per jaar het tijdschrift WoodbrookersBerichten uit, en zij organiseert bijeenkomsten en cursussen in het Landgoedhotel Woodbrooke in Barchem.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door Marijke Sondorp, voorzitter, Bart van der Elst, Ariepieter Versloot, Ilca Sombroek en Dores Lignac.